Untitled Document

บริการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภายใน และ ต่างประเทศ
อาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
(Food and Drug Administration Ministry of Public Health),
ใบรับรองการผลิต, ใบรับรองการตรวจค่าSPF, ใบรับรองเพื่อการส่งออก และเครื่องหมายการค้า
(Certificate of free sale)สำหรับลูกค้าที่ผลิตกับเรา

 
 
 
30/2 M.11, RAILUKTHONG, PHANATNIKHOM, CHONBURI 20140 || AUKSARA ECOSMETICS CO.,LTD || Tel : 063-6645641, 038-198909   Audience : 36005