Untitled Document

บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

วิเคราะห์และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามความต้องการของคุณ
ด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ตามที่คุณต้องการ

กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเอง หรือต้องการพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่
ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ และส่งตัวอย่าง(ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

30/2 M.11, RAILUKTHONG, PHANATNIKHOM, CHONBURI 20140 || AUKSARA ECOSMETICS CO.,LTD || Tel : 063-6645641, 038-198909   Audience : 35965